آهوی زیبای خالدار (برند RUSS)

55.000 تومان
آهویی نرم و لطیف با چشمان سیاه جذاب و گیرا و ظاهر طبیعی که از هر شخصی دلبری می کند (حالت نشسته)