عروسک میمون مهربان کوچک (برند ty)

85.000 تومان
میمون بامزه کوچک با چشم های جذاب سبز و خنده ملیح روبروی شما با استایل مودب نشسته است.