گاو شیرده بامزه سوسیسی

220.000 تومان
یک گاو ژله ای بامزه با صورت خندان و استایل دراز و بانمک که هر کوچک و بزرگی را شیفیته خود کرده و بالشت نرم و گرمی هم هست