گاو شیرده بامزه و خندان (سایز بزرگ)

220.000 تومان
یگ گاو ژله ای بامزه با صورت خندان و زبانی بیرون آمده که با بدن خالخالی بسیار نرم و منعطفش یک بالشت خوب برای کودک شماست