عروسک ببعی رنگین کمانی چشم جذاب (برند ty)

85.000 تومان
بچه گوسفند ناز و بانمک با موهای پشمی رنگین کمانی و چشمان براق خیلی با ادب و معصومانه به شما خیره شده است