نمایش دادن همه 4 نتیجه

خودکار جادویی

88.000 تومان
اسکناس سوراخ شده توسط این خودکار دوباره سالم می شود

خودکار نامرئی (طرح فلزی)

24.000 تومان
خودکاری با جوهر نامرئی که فقط با اشعه ماوراء بنفش خودش دیده می شود (تستر اسکناس)