عروسک سونیک خارپشت (سایز بزرگ)

390.000 تومان
کاراکتر محبوب سونیک که معروف به سریعترین خارپشت آبی دنیاست این بار در ظاهری طبیعی با موهای جذاب و سایز بزرگ