سگ ملوس ناز (برند Aurora)

88.000 تومان
یک سگ زیبای کرم رنگ با موهای بسیار نرم و لطیف و شکل طبیعی در حالت نشسته