توپ فوتبال پولیشی زنگوله دار

75.000 تومان
توپ فوتبال سبک، بی خطر و بسیار نرم که با تکان دادن آن زنگوله توپ به صدا در می آید و مناسب نوزاد و بازی بچه ها در خانه می باشد