قلک رمزدار (معمای پول)

28.000 تومان
برای باز کردن درب قلک نیاز به حل یک ماز چهاربعدی و حرفه ای دارید (بدون کلید)