نقاب دارت ویدر جنگ ستارگان (چراغ دار)

115.000 تومان
کاراکتر مخوف و پلید دارث ویدر در مجموعه جنگ ستارگان که چهره با ابهت و ترسناک آن، طرفداران زیادی را مجذوب خود کرده است.