گردونه شانس

در عجیب تو جیب بعد از ثبت هر سفارش، یک هدیه کوچک نیز به شما مشتری عزیز تعلق می گیرد و به همراه سفارش شما ارسال می شود. شما می توانید پس از ثبت سفارش با چرخاندن صفحه جادویی گردونه شانس عجیب تو جیب، بخت و اقبال خود را آزمایش کرده و علاوه بر ایجاد حس نشاط و هیجان در جمع خانواده و دوستانتان، یک هدیه کوچک نیز به پاس قدردانی از خریدتان دریافت کنید. اشانتیون یک هدف نیست بلکه یک تشکر از انتخاب شماست…